Xem Nhiều 12/2023 # Đoạn Phim Mà Bất Cứ Ai Cũng Chết Lặng Khi Xem # Top Yêu Thích

Trong một buổi đem cơm vào cho Mẹ tôi ở Bệnh Viện. Con cháu đứa nào cũng bỏ việc đến thăm Cô tôi vừa mổ xong. Nhìn thấy tụi tôi mõi đứa một cái Điện thoại, chỉ chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, mẹ nói với Cô: ” hồi xưa tụi mình cứ gặp nhau là xúm lại nói chuyện, cười rổn rẻng cả nhà còn tụi nó bây giờ toàn mõi đứa mõi góc nhìn vào màn hình điện thoại”.  Tụi tôi ngẩn lên một giây lát nhìn mẹ cười rồi lại tiếp tục với việc riêng của mình.

Đoạn phim mà bất cứ ai cũng chết lặng khi xem

Đoạn phim mà bất cứ ai cũng chết lặng khi xem

Xem: click vào đây

(sưu tầm)

Cùng Chuyên Mục
Bài Viết Trước
Bài Viết Sau