Thông tin liên quan về xuất khẩu hải sản tươi sống

    Hải sản tươi sống – Bơm tạp chất vào tôm xuất khẩu

    Tôm chứa tạp chất hiện xuất lọt được sang Trung Quốc nhiều nhất, một số sang các thị trường khác nhờ lượng tạp chất bơm vào thấp hơn khoảng 5%-10%. “Siêu lợi nhuận trong sự vụ này như buôn ma túy vậy. Tôm bơm tạp chất sẽ tăng trọng lượng 15%-20%, mỗi ký tôm bơm tạp chất họ lãi 80.000-85.000 đồng. Khổ nhất là nó làm ảnh hưởng đến những doanh nghiệp làm ăn chân chính, làm

Thông tin, hình ảnh, video clip xuất khẩu hải sản tươi sống mới nhất.


Chủ đề: xuất khẩu hải sản tươi sống